Меню Закрити

Програмний продукт MMR – моніторинг ефективності роботи устатковання

Дуже часто на підприємствах настає момент, коли не вистачає потужностей виробництва для реалізації тих чи інших задач. В такому випадку, за звичай, приймається управлінське рішення придбати додаткове обладнання для виконання об’єму робіт, який ставиться перед виробництвом. І тут виникає питання – на скільки ефективно ми використовуємо обладнання що маємо, чи працює воно на максимальну потужність. На всі ці питання може дати відповіді система MMR.
mmrЗ версією MMR Office Ви одним поглядом охоплюєте все виробництво, в кожен момент часу можете провести відповідні оцінки  і аналіз роботи верстатів. На основі виробничих даних і стану устатковання, що реєструються в  автоматичному режимі, розраховуються та візуалізуються найважливіші показники та індикатори продуктивності.
Таким чином за допомогою MMR Ви закладаєте основу для прийняття рішень з метою постійного покращення виробничих процесів:

 • збір виробничих показників у реальному часі;
 • візуалізація статусу всього виробництва;
 • надання даних для визначення потенціалу оптимізації;
 • аналіз та співставлення продуктивності окремих днів та змін;
 • скорочення часу простою верстатів за допомогою детального аналізу помилок (збоїв);
 • проведення довготермінової оцінки.

mmrMMR дає можливість зробити детальний аналіз по окремо взятому верстату. Автоматично фіксуються та розраховуються такі важливі показники KPIs як:

 • коефіцієнт ефективності (OEE);
 • коефіцієнт основного використання;
 • продуктивність;
 • коефіцієнт технічного використання;
 • загальний коефіцієнт використання;

Автоматично фіксуються і можуть бути взяті для аналізу за будь який період чи то зміна, день, тиждень, місяць такі показники як: кількість оброблених деталей, погонні метри для крайколичкувального устатковання, кількість різів чи циклів. Також є можливість експорту даних в зовнішні системи 1С тощо.
mmrСистема MMR дає можливість на шкалі часу діаграми Ганта розглянути всі статуси роботи врстата, в який період часу і як довго простоював верстат, відстежити помилки верстата і з якої причини вони виникли. Таким чином керівник може отримувати результати роботи того чи іншого верстата чи всього виробництва  не за допомогою звітів працівників через певний час, а вреальному часі, що дає можливість оперативно впливати і корегувати роботу виробництва для отримання максимально ефективного результату.
Дуже часто на виробництвах при впровадженні тих чи інших технологогій для підвищення ефективності в повній мірі не має можливості оцінити результат таких впровадженнь. В такому випадку система MMR може Вам надати інформацію які саме змінилися показники після впровадженнь і розрахувати конкретні їх значення.
Таким чином MMR змушує максимально ефективно працювати вкладеним в устатковання інвестиціям і заощаджувати на купівлі устатковання, яке насправді буде знижувати рентабельність виробництва збілшуючи виробничі площі, електроспоживання, виробничий персонал.